Iryna Hauska

1A2_Materials34_IMG_485556_foto i natt

Titel: Vävda träd som gör parken mer attraktiv

För mitt Going Public projekt valde jag att jobba med Kondradsbergsparken och aktivera parkrummet med platser för lek genom att bygga en grupp träd  i textil som gör parken mer attraktiv.

Kondradsbergsparken är en uppvuxen parkmiljö på ca 5 ha, som har kulturhistoriska värden. Parken korsas av flera gångvägar. Det är en park som många rör sig igenom och passerar på väg till tunnelbanan, till jobbet och till bostaden.
På grund av topografin och den uppvuxna vegetationen upplevs parken som otrygg kvällstid.
Trädformen ge mig möjlighet att förstärka parkens kulturhistoriska värden med många gamla träd och hitta naturlig harmoni mellan natur och konst i parkrummet.

Min dröm är att skapa trygghet genom konstnärligt språk, form, taktila uttryck och färg. Jag valde att jobba i textil för ytterplats; det är ganska ovanligt. Man använder inte ofta textil för det offentliga rummet men jag är övertygat att det är möjligt idag genom att använda nya avancerade material (vattentåliga, mjuka i olika färger ) som kan ge oss textil känsla. Jag har erfarenhet att jobba konstnärligt i textil. Mitt sätt att virka mönster på träd kommer från folkloren och påminner om gamla hantverks traditioner från förr; när kvinnor virkade, vävde och sydde kläder och inredningsdetaljer i sina hus. Jag tycker att det är viktigt att använda gamla tekniker och mönster i vår datoriserade värld, där hantverket glömts bort.

Modellen är byggt i skala 1:6. Ett träd kommer att bli ca 3m högt. Barn skall kunna klättra på stammen upp till “boet” i toppen. Bollarna i änderna av grenarna används som säten för att gunga vertikalt och horisontellt. Stammen består av en stålstomme som förankras i marken. Den kläds med ett elastiskt gummimaterial och den vävda “barken”. Grottan vid den ena rotens ände är av samma storlek som utrymmet under ett bord och kan användas av barnen för att leka avskilt.

 

 

English:

 

 

Title: Woven trees that make the park more attractive

For my Going Public project, I chose to work with Kondradsbergsparken and to activate the park space with areas for play by building a group of trees using textile materials to make the park more attractive. Kondradsbergsparken is a fully grown park environment of about 5 ha, which has cultural and historical values. The Park is crossed by several pathways. It is a park where many people move through and pass on the way to the subway, to work and to the home.

Because of the topography and the fully grown vegetation the park is experienced as being unsafe in the darkness.

The tree shapes make it possible for me to enhance the Park’s cultural and historical values with many old trees and create a natural harmony between nature and art in the park.

My dreams are to create safety through artistic language, form, tactile expression and color. I chose to work in textile for outdoors; that is quite unusual. One does not often use textile for the public domain, but I am convinced that it is possible today by using new advanced materials (water resistant, soft and colored) that can give us a textile feel. I have experience working artistically in textiles. There is research that shows that the textiles can provide positive tactile experiences and this is important for the intellectual development of children. My crochet patterns on the trees come from folk art reminds about the old crafts and traditions when women crocheted, wove, and sewed their clothes and designed interior elements in their houses themselves. I think it is important to use old techniques and patterns in our computerized world where handcrafts have been forgotten.

The model is built in scale 1:6. A tree will be approximately 3m high. Children shall be able to climb the trunk up to the “nest” at the top. The bolls at the ends of the branches are used as seats to swing vertically and horizontally. The trunk is built with a steel skeleton which is anchored in the ground. It is covered with an elastic rubber material and the woven “bark”. The cave at the end of one of the oots has the same size as the space under a table. It can be used by the children to play separatly.

 

 

Contact: irynahauska@gmail.com
Webpages: www.konstnarscentrum.org/kcost/medlemmar/iryna-hauska/

www.gallerinet.se/galleri/894
www.konstgalleri.se/irynahauska

 

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/2013/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Comments are closed.