Ingrid Cogne

P1030311_800x600P1030314_800x600P1030315_800x600P1030317_800x600

Surf the city – BOOKLET

Hur skapar man balans när elementen runt omkring är i rörelse?
BOOKLET (häftet) är en av de manifestationer projektet Surf the city antagit i det offentliga rummet. Ett konstnärligt projekt som behandlar immaterialitet och fokuserar på individuell praktik i det allmänna. En praktik för många.
Under Going Public fokuserade Ingrid Cogne på att utveckla en modell för BOOKLET. Det är en publikation, en process, ett projekt, ett konstverk, ett objekt, ett verktyg för alla.

BOOKLET har formatet A6: en mått som enkelt ryms i fickor och väskor. Det har åtta sidor som introducerar åtta utvalda övningar / praktiker / uppgifter bland fler än femtio. De är utgångspunkter för att aktivera dagliga fysiska aktiviteter samtidigt som man transporterar sig från en punkt till en annan. Varje sida kan bli omslag för en stund. På baksidan av A3-arket: en text som samlar intuitioner och referenser mellan teori och praktik, vetenskap och intuition, fiktion och verklighet.

Ingrid Cogne letar efter finansiellt stöd för att utveckla BOOKLET med hennes team och underlätta dess spridning.
Om du är intresserad av projektet tveka inte att skicka ett mail till: contact@ingridcogne.net

 

Mer

Surf the city är ett projekt som behandlar tid i större bemärkelse.
Påbörjades 2009 och kommer att pågå i flera år.
Surf the city stävar efter att:

– utveckla en gratis vardaglig praktik som kan användas i kollektivtrafiken, i allas yrkesmiljö

– tänka och vara kritisk mot rådande produktionsvillkor

– vara proaktiv och inbjuda in till tankar kring parallellismer (fysiskt, konceptuellt och ideologiskt) mellan aktiviteterna att surfa på vågen och surfa på staden/systemet

– aktivera organiseringen av sig själv i ett tillstånd av ständig rörelse och manipulation

 

Några datum:

2009 började IC Surf the city som en daglig praktik i tunnelbanan, i Stockholm.
2010 bidrog IC i en kollektiv publikation med titeln The Sea Exhibition. Flera verk, bestående av text och bildserier, bjöd läsarna in i processen av Surf the city.
I oktober 2011 påbörjade IC att doktorera vid Akademie der bildenden Künste Wien. Surf the city är ett av de koreografiska förslag IC analyserar för att genom görandet artikulera sina arbetsmetoder. Hennes forskning har titeln “Displacement(s) as Method(s)”. IC närmar sig begreppet förskjutning på 3 nivåer: fysiskt, politiskt och perceptivt.
I november 2012 tilldelades Ingrid Cogne Internationella koreografstipendiet från Konstnärsnämnden – för att utveckla Surf the city utomlands.

 

 

English:

 

 

Surf the city – BOOKLET

How to create balance when the elements around are in movement?

The BOOKLET is one of the manifestations of the project Surf the city in the common space.  An art project dealing with immateriality and focusing on individual practice and behavior in the common. A practice for many.

During Going Public, Ingrid Cogne focused on developing a model for the BOOKLET.
It is a publication, a process, a project, an artwork, an object, a tool for everybody.

The BOOKLET has an A6 format: a size that easily fits in pockets and bags. It has eight pages presenting eight exercises/ practices/ tasks selected among more than fifty.

They are starting points to activate everyday physical activities while transporting from one point to another. Each page can become the cover for a while. On the backside of the A3 sheet of paper: a text gathering intuitions and references in between theory and practice, science and intuition, fiction and reality.

Ingrid Cogne is looking for financial supports to develop the BOOKLET with her team and facilitate its diffusion.
If you are interested in the project do not hesitate to send an email to contact@ingridcogne.net

 

More

Surf the city is a project that deals with time in a large sense.
Started in 2009, it will last for years.
Surf the city aims to:

– develop a free everyday life practice that could be used in public transports, in everybody’s professional environment

– think and be critical toward the conditioning and activities of production going on

– be proactive and invite to the thinking of parallelisms (physically, conceptually and ideologically) in between the activities of surfing the wave and surfing the city/ the system.

– activate the organization of the self in a constantly moving and manipulating situation.

 

Some dates:

In 2009 IC started Surf the city as a daily practice in the subway, in Stockholm.
In 2010, IC contributed in a collective publication titled The Sea Exhibition. Several works, using text and series of pictures, invited the readers into the process of Surf the city.
In October 2011, IC started a PhD in practice at the Academy of Fine Arts Vienna. Surf the city is one of the choreographic proposals IC is analyzing to articulate through the doing her methods of working. Her research is titled “Displacement(s) as Method(s)”. IC approaches the notion of displacement on 3 levels: physical, political and perceptive.
In November 2012, Ingrid Cogne received the International Choreography grant from the Swedish Arts Grants Committee – to develop Surf the city abroad.

 

 

For print: Poster.pdf
For print: Booklet model.pdf
Contact:contact@ingridcogne.net
Homepage: http://ingridcogne.net/

 

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/2013/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Comments are closed.