Shiva Anoushirvani

Titel: Shelter “Shelter”  är ett  arkitektonisk konstverk bestående av fem fristående skulpturer. Verken lämpar sig […]